Společnost JAP FUTURE s.r.o. se zapojila do programu „Inovační vouchery“. Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou. Program je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu jsou zkoušky požární odolnosti dřevěných dveří ve skryté hliníkové zárubni. Cílem je pro tyto dveře a zárubně získat klasifikace požární odolnosti EI 30.
Uvedená služba v podobě zkoušek požární odolnosti má pro společnost JAP FUTURE s.r.o. velký přínos v podobě zavedení nových výrobků na trh. Zkouškami požární odolnosti dřevěných dveří ve skryté hliníkové zárubni vzniknou nové konkurenceschopnější výrobky, čímž bude zásadně podpořena konkurenceschopnost a soběstačnost společnosti na trhu.

Zkoušky požární odolnosti proběhnou v akreditované zkušebně PAVUS a.s., pobočka Veselí nad Lužnicí.

Projekt v rámci programu Inovační vouchery - Výzva III.
Zkoušky požární odolnosti EI30 dřevěných dveří ve skryté hliníkové zárubni
(registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015085)

logo-mpo logo-eu


 

PF2019