Za našimi stavebními pouzdry si stojíme, a proto můžeme u všech pouzder garantovat doživotní záruku.

Můžete se na nás spolehnout, zajistíme vám bezplatnou náhradu kapsy, vozíčků i montážních balíčků.

Pro zajištění nové kapsy a vozíčků je nutné splnit podmínky pro uznání reklamace.

Podmínky pro uznání doživotní záruky:

 • Smluvní záruka se týká pouze náhrady vadného výrobku nebo jeho částí a je platná po správném zabudování a užívání stavebního pouzdra. (Netýká se montáže, demontáže a dalších služeb.)
 • Vztahuje se na samotné stavební pouzdro, vozíčky a montážní balíček. Na ostatní příslušenství k pouzdrům zůstává 2letá záruka. 
 • Montáž produktu musela být provedena v souladu s montážním návodem přiloženým ke stavebnímu pouzdru JAP. 
 • Záruka se nevztahuje na pouzdra instalovaná neodborným způsobem, na mechanické poškození (při manipulaci nebo přepravě) a nevztahuje se ani na stavební pouzdra využívaná v rozporu s původním určením (nevhodným způsobem).
 • Zákazník musí předložit doklad o koupi – upozorňujeme na nutnost, reklamovat stavební pouzdro v místě, kde bylo zakoupeno.   
 • JAP FUTURE nepřejímá náklady za demontáž vadného produktu ani za montáž nového stavebního pouzdra.
 • Dodávka náhradního produktu bude doručena nejpozději do 30 dnů od nahlášení vady (reklamace).
 • Za případné poškození obložky nebo dveří při demontáži stavebního pouzdra, nenese JAP žádnou zodpovědnost.

  Rovněž je nutné pořízení fotografie nebo videa, kde bude zaznamenaná viditelná vada produktu. V případě zjištění závady doporučujeme nejdříve kontaktovat reklamační oddělení JAP, některé závady je možno odstranit jednoduše, bez nutnosti demontáže celého pouzdra. Samotnou reklamaci pak již zákazník řeší v místě, kde bylo stavební pouzdro zakoupeno. 

 

Pokyny pro užívání stavebních pouzder:

 • Použití pouze v interiéru, kde teplota neklesne (ani krátkodobě) pod minimální teplotu 10 °C.
 • Stavební pouzdra se nesmí instalovat ve vlhkém prostředí.
 • nutno užívat v prostředí odpovídajícímu kategorii „Klima I“ (rozdíl tepla mezi obytnými místnostmi do cca 5 °C a rozdíl vlhkosti do +/- 20 %), doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 %.
 • Nepřekračovat maximální nosnost vozíčků – 120 kg.
 • Je nutné se vyvarovat prudkým nárazům dveřního křídla, které by mohly způsobit poškození výrobku.
 • Dveře ovládat zlehka, nepoužívat násilí.
 • Používat pouze pro účely, pro které je výrobek určen (pro zasouvání posuvných dveří).
 • Neupravovat a nijak nezasahovat do konstrukce stavebních pouzder.
 • Je nutné zamezit styku povrchu výrobků s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové úpravy.
 • Je nutné zamezit nárazům, úderům do výrobků, které by mohly způsobit deformaci a mechanické poškození.
 • Pro čištění viditelných povrchů postačí použití navlhčeného hadru, popř. je možné použít vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo abrazivní příměsi.
 • Běžným používáním je zaručena dlouholetá výdrž stavebních pouzder.