Klinčování (clinching nebo metal-joining) = metoda spojování plechů bez použití dodatečných spojovacích prvků za použití speciálních nástrojů, které plasticky spojí plechy k sobě a vytvoří mechanický zámek. Zcela zde odpadá varianta svařování.

Hlavní výhody klinčování oproti bodovému sváření:

  • jde o lisování za studena, a proto ve spoji nedochází k tepelnému ovlivnění materiálu
  • čistá a ekologická metoda spojování materiálů
    • nedochází oproti bodování k tvorbě výparů nebo jisker
  • možnost spojování lakovaných plechů
  • umožňuje spojování hliníkových plechů, u kterých je využití bodového sváření omezeno díky vysoké energetické náročnosti
  • nedestruktivní testování spojů za použití jednoduché mechanické měrky, která změří výslednou sílu obou plechů po spojení, případně průměr spoje, který je dán typem použitého nástroje
  • životnost klinčovacích nástrojů je stovky až tisíce spojů, což dělá proces rovněž velmi ekonomickým.