Společnost JAP FUTURE vyrábí a dodává tři základní modely skrytých zárubní – AKTIVE, EFEKTADUAL. Zárubně se na stavbu expedují ve smontovaném stavu.

Před samotnou montáží zárubně je vhodné překontrolovat správnou pozici dle popisku na štítku, který je umístěn na obalu zárubně.

Montáž zárubně se zahajuje rozbalením, včetně příbalu dodaného k zárubni. Příbal obsahuje kotevní prvky pro kotvení do stavebního otvoru, vruty, krytky pantů, které se montují z vnější strany zárubně a chrání otvor pro pant před zanesením stavební chemií (krytka je pouze u zárubně 40/00) a těsnění zárubně, které se ponechává na stavbě a do zárubně se vkládá až při montáži dveří. Pro zárubně určené do SDK příčky jsou přibaleny tmely pro provázání samotné zárubně s SDK deskou.

Dalším krokem je montáž kotev na zárubeň. Kotvy jsou univerzální, takže jsou kompatibilní jak se zárubněmi 25/15, tak i 40/00. Nahlédnutí do montážního návodu usnadní správné přišroubování kotvy k zárubni.

Následuje kontrola světlé šířky zárubně, protože rozpěrky se mohou přepravou posunout. Pokud k posunu dojde, je zapotřebí rozpěrky seřídit na přesnou šířku průchodu.

Při výškovém umístění zárubně do stavebního otvoru se vše odvíjí od vágrysu. Co je to vlastně vágrys neboli vodorovina? Je to na staveništi v interiéru narýsovaná vodorovná čára, která slouží k odměřování výškových úrovní a většinou bývá ve výšce 1 metru nad povrchem budoucí podlahy. Jedná se o pomocnou stabilní míru, od níž se po celou dobu stavby odměřují veškeré hloubky, výšky a vodoroviny.

Správné vyrovnání zárubně ve stavebním otvoru, a to ve všech směrech, je alfou a omegou dobře provedené montáže. POZOR na to, pokud nebude zárubeň správně usazena, nebude správně fungovat!

Zárubeň se ve správné pozici vyklínkuje a zajístí montážní pěnou.

Po vytvrzení montážní pěny se záruběň zajistí ve stavebním otvoru pomocí vrutů, které se šroubují přes předem připevněné montážní kotvy do příčky, a to jak z plochy, tak do špalety.

Rozpěrky se demontují po vytvrdnutí montážní pěny, kdy je zárubeň stabilně ukotvena ve stavebním otvoru.

Finálně je možné přistoupit k omítnutí zárubně. Proti praskání omítky u zárubně je nutné použití perlinky, která se instaluje na kritická místa. Perlinka je součástí balení.