Postup při reklamaci produktů JAP FUTURE

Pro přehlednost přinášíme jednoduchý návod, jak správně postupovat při reklamaci našich produktů v závislosti na uplynutí doby od dodání zboží. Více informací naleznete v dnešním e-zpravodaji.

1. REKLAMACE PŘI DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • před převzetím zboží od dopravce pečlivě zkontrolujte obal výrobku, zda není potrhaný či jakkoli poškozený,
 • v případě zřetelných vad obalu výrobek před řidičem rozbalte,
 • pokud je produkt jakkoli poškozený (promáčknuté stavební pouzdro, poškrábané skleněné stěny, apod.), zboží nepřebírejte,
 • tuto skutečnost řidič zapíše do přepravního listu včetně zjištěných závad,
 • likvidátor dopravce vystaví na centrále Zápis o škodě, poškozený produkt nafotí a společně pošle ke kontrole na naše reklamační oddělení.

Pozn.: Od 1. července 2018 jsou veškeré obaly našich výrobků expedovaných přepravní společností opatřeny barevně výraznou samolepkou s pokyny týkajícími se informací, jak postupovat při reklamaci právě dodaného zboží.

2. REKLAMACE DO 48 HODIN OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 • pokud zboží převezmete a do dvou pracovních dnů (resp. 48 hodin) zjistíte vy nebo váš zákazník jakoukoliv závadu, je potřeba nafotit obal, etiketu výrobku, celý produkt i detail jeho poškozené části,
 • obraťte se na naše reklamační oddělení (reklamace@japcz.cz), které reklamaci zadá do evidence dopravce a ten obratem pošle formulář Zápis o škodě,
 • vyplněný formulář zašlete zpět dopravci,
 • likvidátor přepravní společnosti přepošle na naše reklamační oddělení hotový zápis včetně fotografií,
 • následně je produkt od zákazníka či prodejce dopravcem stáhnut. 

Pozn.: Reklamaci vždy musí řešit objednavatel. Pokud tedy koncový zákazník zakoupí produkt u prodejce, musí řešit reklamaci s ním. Ten poté kontaktuje reklamační oddělení JAP FUTURE.

3. REKLAMACE PO 48 HODINÁCH OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 • pokud reklamaci nestihnete do 48 hodin, posuzuje se její oprávněnost,
 • je nezbytné zaslat našemu reklamačnímu oddělení výrobek, a to včetně obalu, ve kterém byl dodán (nebo jeho fotografie),
 • reklamační oddělení důkladně zkontroluje míru zavinění na straně zákazníka a firmy,
 • jedná-li se o nefunkčnost některých součástek produktu (například tichého dorazu, apod.), reklamace se posuzuje individuálně - v takovýchto případech je vhodné natočit videozáznam, ve kterém bude problém zřetelně vidět, případně slyšet.

Jaké náležitosti k reklamaci potřebujete? 

K reklamačnímu řízení je vždy potřeba mít přípravené číslo objednávky, které vám zasíláme v potvrzení o objednání. Reklamační oddělení JAP FUTURE nebo dopravní přepravce si již číslo zásilky a potřebné dokumenty dohledá.

Přesný popis potřebné fotodokumentace:

 • foto celé zásilky
 • foto etikety
 • foto poškození zásilky - ideálně ze dvou směrů a vzdáleností
 • foto po otevření zásilky s jejím obsahem

Pevně věříme, že vám tento jednoduchý přehled usnadní případné reklamace našich produktů tak, aby vše vedl ke vzájemné spokojenosti.