Odpovídá Zbyněk Trpišovský, poradce pro architekty a odbornou veřejnost

Je možné srovnat do jedné roviny se stěnou dvoje sousedící dveře, když se každé otevírají na jinou stranu?

Ano. Na tyto případy je připravena naše skrytá zárubeň AKTIVE, kterou vyrábíme ve dvou variantách – AKTIVE 40/00 pro bezpolodrážkové dveře a AKTIVE 25/15 pro dveřní křídla s polodrážkou. A právě kombinace obou těchto provedení v jednom prostoru je ideální volbou v případě, pokud potřebujete, aby se jedny dveře otevíraly směrem do místnosti (k sobě) a druhé byly orientovány otevíráním na druhou stranu, tedy z místnosti směrem do zárubně (od sebe). Z pohledové strany jsou přitom obě dveřní křídla v zavřeném stavu v jedné dokonalé rovině s linií stěny, takže na první pohled nelze rozeznat, na jakou stranu se které dveře otevírají. Právě u polodrážkové zárubně AKTIVE 25/15 se dveřní křídlo otevírá směrem od sebe – jedná se o tak zvané reverzní otevírání.

V jaké fázi stavby se musím rozhodnout, že chci použít skrytou zárubeň AKTIVE? Co k jejímu objednání potřebuji?

Skrytá zárubeň AKTIVE je určená pro překrytí finální povrchovou úpravou příčky, proto je potřeba ji usazovat již v rámci hrubé stavby před aplikací hrubé omítky. U SDK příček se usazuje před zaklopením opláštění. Minimální šířka dokončené příčky, a to jak zděné, tak i SDK, musí být 100 mm po dokončení. Příčkovka tl. 75mm, SDK profil min. šířka 75mm. Stavební otvor je nutné připravit s přesností na centimetr, podle rozměrů uvedených v katalogu. Již před započetím stavebních prací je tedy třeba znát konkrétní rozměry budoucí zárubně. Kromě typových velikostí lze skrytou zárubeň AKTIVE vyrobit také i v nestandardních rozměrech, a to až do výšky 370 cm.

K samotnému objednání doporučuji přistoupit s dostatečným předstihem před provedením omítacích prací. Standardní doba dodání skryté zárubně AKTIVE se pohybuje mezi 5 – 17 pracovních dnů, podle zvoleného provedení a povrchové úpravy. Termín se může výjimečně prodloužit v závislosti na našich aktuálních výrobních kapacitách. Pro uzavření objednávky je nutné mít vybraný přesný typ zárubně, tedy zda se bude jednat o AKTIVE II 40/00 pro bezpolodrážkové dveře, nebo AKTIVE II 25/15 pro dveřní křídlo s polodrážkou. Rovněž je třeba znát rozměr průchodu zárubně, její orientaci na levou nebo pravou, a typ dveřního křídla. Dalším nutným parametrem pro objednání je typ příčky, podle níž se liší komponenty pro montáž zárubně. Dále je nutné znát typ pantů, standard frézování a povrchovou úpravu zárubně, tedy zda bude v základním stříbrném eloxu nebo ve vybraném hladkém či strukturálním laku. Konkrétní odstín lze vybírat ze vzorníků RAL K7, NCS a JAP METALLIC. S výběrem konkrétních technických detailů samozřejmě pomůžou naši obchodní zástupci.

Jak na správnou montáž skryté zárubně? Jsou rozdíly oproti montáži klasické obložkové zárubně?

Kontrukce skryté zárubně AKTIVE je připravena pro instalaci pod povrchovu úpravu příčky, kterou je následně překryta. Její osazení tedy probíhá již v rámci hrubé stavby před aplikací hrubé omítky, v případě SKD příčky se usazuje ještě před jejím opláštěním. Stavební otvor musí být správně připravený podle konkrétních rozměrů zárubně. Skrytá zárubeň se vždy montuje na výšku budoucí dokončené podlahy, proto je třeba řídit se vágrysem. Finální podlaha tedy hotová být nemusí, zárubeň je ovšem třeba správně usadit.

Ve srovnání s klasickou obložkovou zárubní vyžaduje montáž skryté zárubně maximální přesnost a preciznost při usazení a vyrovnání. Klasické dřevěné obložky dokážou skrýt případnou nepřesnost stavby, skryté zárubně jsou součástí příčky, proto s tímto nelze počítat. Samotné usazení skryté zárubně zabere přibližně hodinu a budete k ní potřebovat vrtačku, kladivo, laserovou libelu, nízko expanzní montážní pěnu, lepidlo a perlinku. Montáž svépomocí je možná, ovšem je nutné dodržet správný postup práce podle montážního návodu, který je dodán společně se zárubní. V každém případě doporučuji její instalaci svěřit spíše našim montážním partnerům, jelikož se jedná o specializovanou činnost.

Lze při rekonstrukci nahradit původní obložkové zárubně za nové bezobložkové? Je něco, na co si dát pozor ohledně stavebního otvoru?

Ano lze, je však třeba si dát pozor na průchozí čisté rozměry zárubně. Usazení skryté zárubně AKTIVE do příčky je potřeba řešit v průběhu realizace hrubé stavby, protože je nutné ji dostatečně provázat s navazující stěnou již při nanášení hrubé omítky. Pokud je použita do příček SDK, je nutno ji usadit před zakolopením SDK opláštění. V případě rekontrukce je potřeba nejprve vybourat původní zárubeň s obložkami. Velikost stavebního otvoru přitom může zůstat stejná, není třeba nic dozdívat.

Vzhledem k tomu, že finální průchozí otvor bude zcela bez pohledové obložky, jsou kladeny vysoké nároky na přesnost a pečlivost usazení skrytých zárubní a začištění stavebního otvoru. Na rozdíl od standardních obložkových zárubní totiž skryté zárubně AKTIVE neschovají žádné nerovnosti, proto je potřeba usazení a zapravení skryté zárubně věnovat opravdu velkou pozornost. Vše musí být dokonale rovné.

Šířka stavebního otvoru musí být z každé strany větší o 1 cm, než je vnější šířka skrytá zárubně AKTIVE. To znamená, že celkově bude šířka stavebního otvoru o 2 cm větší než šířka zárubně. Výšku stavebního otvoru je také třeba počítat o 1 cm větší oproti vnějším rozměrům zárubně. Veškeré doporučené rozměry máme uvedené v katalozích nebo na webu JAP FUTURE. Tato rezerva je důležitá pro vložení zárubně do připraveného stavebního otvoru a jejímu správnému usazení. Zárubeň se vždy usazuje na „čistou“ výšku dokončené podlahy. Skryté zárubně AKTIVE vyrábíme v typových rozměrech 60/197 až 100/2100 u jednokřídlé a 120/197 až 180/2100 u dvoukřídlé varianty. Vyrábíme i nestandardní rozměry do výšky 370 cm.

Co to jsou bezobložkové zárubně?

Jedná se o tak zvané skryté zárubně, které jsou zabudované v sádrokartonové nebo zděné příčce a díky absenci jakýchkoli viditelných obložek rámujících dveřní otvor umožňují osadit dveře do jedné roviny s navazující stěnou. Typickým zástupcem bezobložkových zárubní, které jsou často vyhledávané pod nesprávným označením bezobložkové dveře, je skrytá zárubeň AKTIVE. Její konstrukce je vyrobena z eloxovaných hliníkových profilů, které vytváří pevnou hranu průchozího otvoru, ale přitom jsou ukryté pod finální povrchovou úpravou stěny, tedy výmalbou, tapetou a podobně. Úplnou designovou čistotu pak dveřní komplet získává díky skrytým 3D seřiditelným pantům v zárubni. Skrytá zárubeň AKTIVE je dostupná v polodrážkové i bezpolodrážkové variantě. Jejich kombinace nabízí ideální řešení pro dvě sousedící dveřní křídla s rozdílnou orientací v jedné místnosti.

Jak se liší skrytá zárubeň AKTIVE od té obložkové a kdy má význam ji využít?

Běžné obložkové zárubně jsou tvořeny nejčastěji obvodovým dřevěným rámem, který dokola obepíná dveřní průchod a vystupuje asi 1,5 cm před před rovinu stěny. Oproti tomu skrytá zárubeň AKTIVE tyto viditelné obložky zcela postrádá. Sestává pouze z hliníkové konstrukce, která se osadí do dveřního otvoru a následně se překryje finální povrchovou úpravou příčky. Dveřní křídlo osazené ve skryté zárubni pak z pohledové strany lícuje s povrchem stěny a vytváří s ní jednotnou rovinu. Dveře tak vytváří dojem, jako by byly usazené pouze ve zdi. Skrytá zárubeň AKTIVE se v interiérech uplatňuje zejména v případech, kdy majitel požaduje vytvořit designově čistý dveřní průchod bez jakýchkoliv rušivých elementů. Argumentem pro její využití může být také možnost atypických rozměrů a tvarů. Čistý průchod může být až 1006 mm u jednokřídlých dveří a 2256 mm v případě těch dvoukřídlých, výška pak může dosahovat až 3700 mm. Možné je také provedení bez nadpraží nebo do šikmých půdních prostor. Skrytá zárubeň rovněž umožňuje z pohledové strany srovnat do jedné roviny dvoje sousedící dveře, které se každé otevírají na jinou stranu.

Jaký je rozdíl mezi bezfalcovou a bezpolodrážkovou zárubní?

Rozdíl mezi bezfalcovou a bezpolodrážkovou zárubní není žádný, jedná se o různé pojmenování téhož typu. Slovní spojení „bezfalcová zárubeň“ se používá pro označení dveřního kompletu, u kterého má dveřní křídlo zcela rovnou boční hranu a hladce tak zapadá do zárubně, s níž vytváří z pohledové strany jednotnou rovinu. Mezi křídlem a zárubní pak vzniká spára, z pravidla o velikosti 3 – 4 mm. Dveře jsou pak osazeny speciálními 3D seřiditelnými panty, které jsou při pohledu na zavřené dveře ukryté v zárubni a dveřním křídle. Ty zajišťují, aby dveře do zárubně zcela zapadly a spára mezi křídlem a zárubní byla pravidelná. Bezfalcová zárubeň může mít viditelné dveřní obložky, které mírně vystupují před povrch okolní příčky, případně mohou být i zapuštěné do stejné úrovně se stěnou, jako je tomu v případě naší zárubně LATENTE. Eventuálně viditelné obložky zcela chybí a zárubeň je skrytá pod povrchovou úpravou příčky. Tohoto principu využívá skrytá zárubeň AKTIVE. Dominatu tak tvoří designové interierové dveřní křídlo, jako jsou třeba naše dveře MASTER, CLEVER, nebo KRISTALO, jejichž základem je hliníkový rám v bezpolodrážkové variantě. Oproti tomu v případě např. dřevěného dveřního kompletu v polodrážkovém provedení je v hraně dveří přibližně do poloviny jejich tloušťky vyfrézovaný drobný zub, odborně nazývaný polodrážka. Zavřené dveře pak díky tomuto zubu naléhají na zárubeň a částečně vystupují do prostoru před dveřní obložku. Ze strany, z níž se dveře otevírají směrem k sobě, pak bývají zpravidla plně viditelné panty. I polodrážkové dveře však mohou být v jedné rovině se stěnou – JAP FUTURE totiž vyřešila tento způsob otevírání také ve variantě AKTIVE, kde je zárubeň kompletně skryta a polodrážkové dveře se otevírají směrem od sebe. Tento způsob otevírání dveří nazýváme „reverzní“.