• přední krycí lišta obsahuje drážku pro fixní skleněnou stěnu
  • poloha fixního skla je před dveřmi

  • přední strana dveří – orientovaná k fixnímu sklu

  • zadní strana dveří - orientovaná k profilu kolejnice
    (u dveří tloušťky 40 mm hrana dveří lícuje s hranou profilu kolejnice)
  • pro fixní stěnu lze použít sklo či Grafosklo tloušťky 8 a 10 mm
    • sklo o síle 12 mm není přímo doporučeno, ale je to hranice skla, kterou ještě lze dát do horního profilu pro fixní sklo (bez těsnění). POZOR! Je nutné nasouvat bokem.