JAP je zaměstnavatelem rovných příležitostí. U nás najdou uplatnění kvalifikovaní zaměstnanci bez ohledu na věk, rasu, vyznání, původ, rodinný stav, pohlaví či sexuální orientaci.